HUONG GIA LAVITA COMPANY LIMITED
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
FSC FSC SCS Global Services This single site certificate covers the trade of timber and wooden furniture products using the transfer system. The facility(s) are hereby Chain of Custody certified to sell products as: FSC 100%; FSC Mix 2020-04-13 ~ 2025-04-12
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
FSC SCS GLOBAL SERVICES This single site certificate covers the trade of timber and wooden furniture products using the transfer system. FSC Info: https://bit.ly/2yj4ZXA 2020-04-11 ~ 2025-04-10
FSC FSC SCS Global service This single site certificate covers the trade of timber and wooden furniture products using the transfer system 2020-04-13 ~ 2025-04-12

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này